Jetpara Hakkında

Jetpara düşünce aşamasından hazırlık aşamasına kadar belirli bir politika ve profil üzerinden kurgulanmıştır. Temelde farklı kuruluşların ayrı ayrı verdiği hizmetleri tek bir hesap üzerinden sağlamayı bu temel olarak bildirmek isteriz.

Sektöre farklılık getirecek bu temel politika gerek kullanıcı sayısı gerek ise işlem hacmi yönünden küçük çaplı birçok girişimi daha başlangıçta geride bırakacaktır.

Jetpara’ nın en büyük farklılık olgusunu bu madde oluşturmaktadır.

İkinci temel konumuz ise finansal okur yazarlığı düşük ve finansal araçlara erişimi olmayan veya kısıtlı erişimi olan kitleye uygun bir yapının planlanmış olmasıdır. Hızlı, basit ve hataya minimum yer veren tasarımlarla bu amaca ulaşmayı sağlayacaktır. Fintech girişimlerinin 2022’den itibaren daha zorlu süreçlere tabii olacağını düşündüğümüzde işlem ücretleri ve komisyon gelirlerinin de rekabetçi ortamdan etkilenmeyeceğini söylemek doğru olacaktır.

Tüm hedef ve kârlılık rakamlarında minimum noktalar dikkate alınmıştır. Yatırımcı ve katılımcıların minimum hesaplamalar ile projeye bakışı, yatırım ve katılım kararını alması bir fintech projesinin sağlıklı olması açısından oldukça önemlidir.

Ülkemizde hiçbir fintech girişimi Issuer (Ürün İhraç Eden) ve Acquirer (İhraç Edilmiş Ürünü Kabul Eden) tarafında aynı anda hizmet vermemektedir. Jetpara temel felsefesi iki tarafta da hizmet vermeye dayanmaktadır. Bu aşamada karlılık hesaplamak birden çok değişkene bağlı olduğu için yanıltıcı olabilir. Ancak basit manada şu söylenebilir: Bir fintech girişimi sadece Issuer veya sadece Acquirer tarafında hizmet verdiği sürece karlılığını ciddi oranda paylaşmak durumundadır. Burada karlılıktan bahsedilen takas komisyonu gideridir ve mevcut fintech girişimleri bir şekilde karlılık rakamlarını ciddi oranda paylaşmaktadır. Bu noktada şunu düşünmemiz doğru bir harekettir. Bir işlemde %1 komisyon maliyetinden karlılık edebilmek için bunu %2 ile satmanız gerekmektedir. %1 işlem giderini karşı kuruluşa vermek zorundasınız. Sektördeki karlılık aslında bu akış üzerindedir. Eğer kullanılan ödeme aracı ve bu ödeme aracını kabul eden ödeme cihazı sizin ağınızda ise %1 komisyon geliri bile proje için ciddi bir kârlılıktır. Gelirinizi paylaşmanız gerekmez. Bu durum bizi rekabet edilmesi güç bir rakip konumuna getirecektir.

Bunların yanında sektörün güncel görünümünde bir konu dikkat çekmektedir. Tüm fintech girişimleri yeni kitle edinmek, işlemleri kolaylaştırmak, işlem sayısında ciddi hedefler yakalamak yerine, daha küçük kitle ve işlem başına yüksek hacimli operasyonlar üzerine yoğunlaşmıştır. Neden bunu yaptıkları ise çok açıktır. Tek seferde yüksek komisyon geliri diğer bir ifade ile bir yüksek rakamlı işlemden elde edilen gelir, küçük rakamlı birçok işlemden elde edilen gelirden daha yüksek olmasındandır. Ancak bize göre atlanan nokta şudur. Finansal araçlara erişim isteği giderek artmakta ve finansal araçlara erişen %21’lik kitle dışında %79 orana sahip hedef kitleye ulaşmak gerekmektedir. Bu kitlenin sadece %4 ü yüksek rakamlı işlemler yapmaktadır ve tüm fintech girişimleri bu %4 lük kitleye odaklanmıştır. Bu noktada tezimizi doğrulayan örnekler her ne kadar sadece Acquirer tarafında konumlu olsalar da şunu keşfetmişlerdir. Bir büyük mağazanın ödeme geçidini sağlayıp çok yüksek ciro elde etmek yerine ihmal edilen binlerce küçük işletmeden müşteri edinmek. Bu sayede bankaların ağır koşulları ve zorlu süreçleri ile baş edemeyen müşteri kitlesinin gözdesi olmuştur.

Jetpara, farklılıkları ve hem ürün ihraç eden hem ihraç edilen ürünü kabul eden tek fintech girişimidir.